ผลิตอย่างรับผิดชอบ + บริโภคอย่างรับผิดชอบ  อนาคตที่ยั่งยืนของทุกคน

 

กว่า 40% ของรายจ่ายคนทั่วไปคือค่าใช้จ่ายด้านอาหาร  ยิ่งหากเป็นคนในเมืองที่มีข้อจำกัดในการปลูกพืชอาหารไว้ทานเองไม่ได้ ตัวเลขเปอร์เซ็นต์อาจสูงกว่านั้นและเมื่อประกอบกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มากมายท่ีเอื้อให้ทุกคนซื้อของกินสั่งของใช้ผ่านออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

 

นับเป็นเรื่องดีด้านหนึ่งทว่าหลายครั้งก็เร็วเกินที่สติเราจะตามทัน จนอาจไม่รู้ตัวว่าทุกการบริโภคของเราล้วนมีผลกระทบด้านใดด้านหนึ่งเสมอ หลายปีมานี้มีโครงการ “พอแล้วดี The Creator ” ได้นำผู้ประกอบการที่คิดดีต่อโลกคิดถึงผลกระทบต่อสังคมด้านบวกมาอบรมกับเหล่า The Trainer ชั้นนำเพื่อเรียนรู้ตามศาสตร์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างครอบครัว “พอแล้วดี” ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้เป็น จะได้โอกาสเข้ามาเป็นครอบครัว พอแล้วดี The Creator ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทางธุรกิจ ไม่เพียงแต่ช่วยธุรกิจกันเองให้อยู่รอด เรายังกลับไปช่วยสังคมที่อยู่รอบๆ ตัวธุรกิจของตัวเองอีกด้วย


จนถึงวันนี้ครอบครัว พอแล้วดี ได้พัฒนาจนเป็น โครงการใหม่ที่อุ้มชูกันและกัน อุ้มชูชุมชนจนเป็น โครงการพอแล้วดี Market ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรและของกินออนไลน์ ที่หวังจะเชิญชวนคนไทย ให้บริโภคอย่างมีสติ ช๊อปปิ้งอย่างมีความสุข เพราะทุกการจับจ่ายของคุณจะสร้างผลกระทบเชิงบวก และกระจายรายได้ไปสู่สังคมวงกว้าง รายได้วิ่งเข้าสู่เกษตรกรโดยตรง ชุมชนและท้องถิ่นไม่ต้องแตกสลายมาทำงานในเมือง วัฒนธรรมพื้นบ้านถูกสานต่อเพราะมีคนเห็นคุณค่าและสำคัญที่สุด โลกของทุกคนจะดีขึ้นอีกนิด จากการคำนึงเรื่องการขนส่งแบบลดขยะ ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่รักษ์โลกและสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น


ถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องซื้อ ต้องช๊อปเพื่อดำรงชีวิตอยู่ โครงการพอแล้วดี Market อยากขอชวนปันค่าใช้จ่าย 40 % ของคุณมาซื้อสินค้าที่เกษตรกรและเพื่อนในโครงการพอแล้วดี The Creator ตั้งใจผลิต ผ่าน App Kaspy ภายใต้การร่วมมือกัน เพื่อให้ พอแล้วดี Market เป็นตลาดซื้อขายออนไลน์ยกระดับเครือข่ายที่มีคุณธรรมในการทำสินค้า ที่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง คนขายก็ดี คนซื้อก็ดี ชุมชนก็ดี สังคมไทยก็ดี และโลกก็จะดีไปด้วย.