“ข้าวเพลงรัก” เพลงรักในนา..พาชีวารื่นรมย์
27 มี.ค. 2021 | VIEW  703


เพราะเป็นคนเมือง เรียนจบด้านการเงิน ไม่ใช่ลูกชาวนา และไม่ได้เรียนด้านเกษตร จึงเพิ่มเติม “ความรู้” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการเรียนทำนาอินทรีย์ที่มูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี และลองทำนาจริงๆ ดู

ช่วงปีแรกที่ลอง “ทำนา” ด้วยความชื่นชอบเสียงเพลงโดยเฉพาะเพลงรัก จึงเปิดเพลงฟังระหว่างทำนา เลยเกิดแนวคิด “เปิดเพลงรักในนาข้าว” ซึ่งแน่นอนว่าต้นข้าวจะไม่ได้ฟังเพลงอกหัก

ด้วยความเชื่อว่าเสียงเพลงที่มีคำพูดเชิงบวก ช่วยให้สิ่งมีชีวิตเติบโตได้ดี อย่างเพลงรักของพี่บอย โกสิยพงษ์ ที่แต่งออกมาจากแรงบันดาลใจที่ดีและมีพลัง

ประกอบกับเคยทดลองเปิดเพลงรักให้ถั่วงอกฟัง , ไม่เปิดเพลง และเปิดเพลงเนื้อหาเชิงลบ ภายใต้การควบคุมปัจจัยเดียวกันคือ อุณหภูมิห้อง, ระยะเวลาการเพาะ, น้ำหนักเมล็ดถั่วเขียวเริ่มต้น, เมล็ดถั่วเขียวแหล่งเดียวกัน ล็อตเดียวกัน, ปริมาณน้ำ
ผลปรากฎว่าที่โตดีกว่าคือ "ฟังเพลงรัก" (แต่งโดยพี่บอย โกสิยพงษ์) ได้น้ำหนักเฉลี่ย 244 กรัม
โตรองลงมาคือ "ไม่ฟังเพลง" น้ำหนักเฉลี่ย 229 กรัม
แต่ที่น้ำหนักน้อยที่สุดคือ "ฟังเพลงเนื้อหาเชิงลบ" (ซึ่งในเพลงจะมีคำว่า "หมดกำลัง" , "หมดแรง" , "อยากตาย") ได้น้ำหนักเฉลี่ย 219 กรัม

“เพลงรักในนา..พาชีวารื่นรมย์”
สิ่งที่ลึกซึ่งกว่า “เพลงรัก” ที่ได้ยิน คือ การยกระดับอาชีพชาวนาด้วยความคิดสร้างสรรค์ ชาวนาในกลุ่มสามารถ “กำหนดราคาข้าวเปลือก” ที่เหมาะสมด้วยตนเอง ช่วยให้ทยอยปลดหนี้สิน และมีชีวิตที่ดีขึ้น

นี่คือสิ่งที่ "ข้าวเพลงรัก" ดำเนินตั้งแต่ก้าวแรกด้วยความรัก...ตลอดมา

LINE :  @melodyrice
FB :  ข้าวเพลงรัก
Website : www.melodyrice.com

กลับหน้าหลัก