khaothammachad .... ข้าวธรรมชาติ ข้าวไทยที่คงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและคุณค่าแห่งธรรมชาติ
23 มี.ค. 2021 | VIEW  777


Khaothammachad ... ข้าวธรรมชาติ                                                                                                                                                              

ข้าวธรรมชาติ...ข้าวไทยที่คงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและคุณค่าแห่งธรรมชาติ

 

สำนึกเริ่มต้นจาก...ธรรมชาติ

ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ คือผู้ให้ ผู้สร้าง และก่อกำเนิดทุกสรรพสิ่ง ด้วยสำนึก ด้วยความเคารพ และตระหนักในความจริงข้อนี้ เราจึงริเริ่มจากการรวมตัวกันของชาวนาอาชีพภายใต้ชื่อ “กลุ่มชาวนาธรรมชาติจังหวัดเชียงราย” ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงการทำนาแบบเดิมซึ่งมีการใช้สารเคมีเพื่อเร่งผลผลิต มาสู่การทำนาแบบธรรมชาติปลอดสารพิษเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากสารเคมีที่เป็นพิษ และยังสามารถช่วยฟื้นคืนสภาพแวดล้อมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเช่นแต่ก่อนได้อย่างยั่งยืน ด้วยปณิธานสู่เป้าหมายร่วมกันว่า เราจะผลิตข้าวไทยที่มีคุณภาพดีที่สุดและปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่างแท้จริง


ธรรมชาติ...ที่ไม่มีใครเลียนแบบได้

องค์ความรู้จากธรรมชาติสรรค์สร้างและนำมาซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น คือมรดกตกทอดที่เราได้เรียนรู้และรับการถ่ายทอดจากปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ในการเพาะปลูกดูแลข้าวและการจัดการธาตุอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของต้นข้าว เราได้เรียนรู้การป้องกัน-กำจัดโรคและแมลงด้วยการใช้สมุนไพรในพื้นถิ่นของเราเอง ผ่านกระบวนการผลิตแบบปราณีตพิถีพิถันทุกขั้นตอน บนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 410-580 เมตร ภายใต้อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงราย จึงทำให้ผลผลิตข้าวของเราแตกต่างจากข้าวทั่วไป มีความหอม นุ่ม รสชาติอร่อยไม่เหมือนใคร และยังอุดมด้วยวิตามินแร่ธาตุและสารอาหารต่างๆ ที่มีประโยชน์ ถือเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นเฉพาะตัวของข้าวเชียงรายที่พวกเราภูมิใจและไม่มีใครเลียนแบบได้


 

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974

ถ้าจะมูนข้าวเหนียวครั้งใด ต้องใช้ข้าวเหนียวเขี้ยวงูเชียงราย นึกถึงข้าวธรรมชาติจังหวัดเชียงราย 

        ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 เป็นข้าวสายพันธุ์ดั้งเดิมจังหวัดเชียงราย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาตร์ของจังหวัดเชียงราย ( GI ) และได้รับการขนานนามว่าเป็น ราชาของข้าวเหนียว ทั้งปวงมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ ( antioxdants ) ในรูปของวิตามินอี ช่วยลดคอลเลสเตอรอลที่อาจก่อให้เกิดสารประกอบที่ทำให้เป็นอันตรายต่อเซลล์ต่างๆในหลอดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเส้นเลือดอุดตันในหัวใจ 

        ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 เหมาะกับการนำไปทำเป็นข้าวเหนียวมูนเป็นอย่างยิ่ง ด้วยลักษณะเมล็ดเล็ก เรียวยาว และเรียงตัวสวยงาม เมื่อนึ่งสุกแล้ว ข้าวสุกมีสีขาว การเกาะตัวเหนียว แต่ไม่เละ ผิวมีความเลื่อมมันค่อยข้างมาก เนื่อสัมผัสนุ่มและมีกลิ่นหอมอ่อนๆ น่ารับประทานจนกลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่น

                                       

ข้าวขาวดอกมะลิ 105

     เราเริ่มจากการคัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ได้ผ่านการทดสอบและรับรองคุณภาพจากศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ซึ่งปราศจากการปลอมปน จึงได้ข้าวหอมมะลิพันธุ์แท้ที่ให้ผลผลิตข้าวที่มีความบริสุทธิ์ทางสายพันธุ์ โดยข้าวธรรมชาติของเรา ปลูกเฉพาะข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งข้าวหอมมะลิพันธุ์นี้ ถือได้ว่าเป็นพันธุ์ต้นตระกูลของข้าวหอมมะลิไทยเลยทีเดียว ซึ่งสามารถเพาะปลูกได้เพียงปีละ 1 ครั้ง เท่านั้น ( นาปี ) มีสารต้านอนุมูลอิสระ สังกะสี และโฟเลตสูง ลดความเสี่ยงต่อโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง ช่วยบำรุงโลหิต สำหรับผู้ที่เป็นโรคโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็ก จนได้รับการยอมรับจากทั้งคนไทยและทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งสายพันธุ์ข้าว ที่มีคุณภาพดีที่สุดของโลก อีกสายพันธุ์หนึ่ง                        

 

 

กลับหน้าหลัก